Розстрочка стягнення боргу під час виконавчого провадження

Деталі
Дата публікації: Середа, 23 березня 2016, 10:56
Share
Зразок правової консультації

Особа, щодо якої розпочато виконавче провадження, має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ (суд першої інстанції) із заявою про розстрочку виконання рішення.

 

Згідно зі ст. 373 Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК) за наявності обставин, що утруднюють виконання рішення, за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний термін розглядає питання про відстрочку або розстрочку, зміну чи встановлення способу й порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін й у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок його виконання.

 

У заяві про розстрочку виконання рішення суду необхідно належним чином обґрунтувати, з посиланням на відповідні докази, наявність тих обставин, які ускладнюють виконання судового рішення. Аналізуючи ст. 373 ЦПК можна дійти до висновку, що обставинами, які ускладнюють виконання рішення суду, можуть бути, зокрема: хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо. Такий перелік не є вичерпний і, за наявності інших поважних обставин, суд може також задовольнити заяву про розстрочку виконання рішення.

 

Згідно з п. 10 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» № 14 від 26.12.2003 р., задоволення заяви про розстрочку виконання рішення суду можливе лише у виняткових випадках, визначених судом, виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення суду.

 

Розстрочка надається у виняткових випадках і в розумних межах. Проте, на практиці бувають випадки, що суди відмовляють у розстрочці, коли боржник посилається, скажімо, на відсутність коштів або пропонує надто довгий термін розстрочки.

 

Заяву про розстрочку рішення суд розглядає в десятиденний термін із моменту надходження. Рішення суду щодо розстрочки може оскаржуватися сторонами по справі у загальному порядку до суду апеляційної інстанції.

 

Досить важливим є те, що при відмові суду розстрочити виконання рішення боржник не обмежений у праві повторно звертатися із аналогічною заявою, але вже у зв’язку з іншими обставинами.

 

Допоки виконавче провадження не буде закрито, боржник має право будь-коли звертатися до суду із заявою про розстрочку виконання судового рішення.

Окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання:

Стаття 373 Цивільного процесуального кодексу України;

 

Постанова Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» № 14 від 26.12.2003 р.;